Poslední informace v letošním roce

Milí rodiče, ozýváme se Vám naposledy v letošním roce. 🙂 Co nás ještě čeká? VÁNOČNÍ SCHŮZKA 21.12. 2018 sraz: v 16:00 hodin u klubovny roz­chod: v 18:30 hodin u klubovny s sebou: věci na schůzku, jeden zabalený vlas­toručně vyrobený dárek, dobrůtky…

Více

Informačník - podzim 2018 II.

PÁ 9.11.         SCHŮZKA SO 10.11.       TVRZ ORENOV - dobro­družná hra pořá­daná skau­ty v Letohradě pro pře­dem přih­lášené světlušky - sraz: v 7:50 na nádraží v Choc­ni - návrat: v 15:45 na nádraží v Choc­ni - s sebou: větší svačinu…

Více

Výprava Žumberk

V pátek 12.10. 2018 jsme se světluška­mi vyrazili na první letošní výpravu. Sluníčko nám svíti­lo už ces­tou na nádraží, kde jsme se sešli před půl čtvr­tou hodi­nou. Nas­edli jsme do osobáčku a už jsme uháněli směrem na…

Více

Info - výprava na Alokayu

Vík­endová výpra­va světlušek skaut­ská zák­lad­na Žum­berk 12.-14.10. 2018 Sraz: v pátek 12.10. v 15:25 na nádraží v Choc­ni Návrat: v neděli 14.10. v 13:20 na nádraží v Choc­ni S sebou: deník, tuž­ka, KPZ, uzlo­vač­ka, spacák, kari­mat­ka, hygiena, teplé oblečení na spaní, teplé…

Více

Informačník - podzim 2018

Milí rodiče, vítáme Vás v novém skaut­ském roce! Dostáváte do ruk­ou tradiční Infor­mačník, jehož ces­tou Vás budeme infor­mo­vat o důležitém dění v roji světlušek. Infor­mačník bude také vždy k dis­pozi­ci online na našem webu a budeme ho zasílat i emailem,…

Více

1. schůzka

Všech­ny naše světlušky zveme na první schůzku v nové škol­ním roce. Zveme k nám i všech­ny ostat­ní holčičky od 1. třídy, které se chtějí stát světluška­mi! Kdy? 14.9. 2018 od 16:30 do 18:00 hodin Kde? v klubovně světlušek v 1. patře, Jung­man­no­va…

Více

Afrikafest 2018

Srdečně Vás zveme v pátek 7. září od 15 hodin do zámeck­ého parku v Choc­ni na Africké odpoledne. Připravu­jeme pohy­bové i výt­varné aktiv­i­ty pro děti a občer­stvení. Ve večerních hod­inách se uskuteční 13. ročník bene­fičního fes­ti­valu Afrikafest, který pod­poru­je sbírku „Postavme školu v Africe“.…

Více

Tábor 2018

NOVÉ VIDEO JE TU 🙂   I letos jsme vyrazi­ly v prvních čer­ven­cov­ých týd­nech na skaut­ský tábor do Prorubek. Společně se skautka­mi a skau­ty jsme v sobo­tu 30. červ­na šlá­ply do pedálů a vyrazi­ly vstříc čtrnác­ti­den­ní­mu dobro­družství. Prvních pár…

Více

Závod vlčat a světlušek v Dlouhé Třebové

V sobo­tu 12. květ­na se kon­a­lo v Dlouhé Tře­bové okres­ní kolo Závo­du vlčat a světlušek, kterého jsme se s nadšením zúčast­nili. Během závo­du jsme měli možnost navštívit deset zají­mavých zemí svě­ta a pomo­ci míst­ním oby­vatelům s jejich zapekl­itý­mi úkoly. Naše…

Více

Výstup na Olymp - výlet 16.6. 2018

V sobo­tu 16.6. 2018 se uskuteční výlet, kde společně zakončíme celoroční hru a vys­toupíme na božsk­ou horu Olymp. Za nepříznivého počasí se pře­suneme do klubovny. Při­jďte si s námi užít před­posled­ní setkání před prázd­ni­na­mi. Těšíme se na Vás!

Více