Červen + poslední schůzka

Schůzky v červnu budou probíhat v těch­to ter­mínech: - PÁ 7.6. 2019 - schůz­ka - PÁ 14.6. 2019 - schůz­ka - PÁ 21.6. 2019 - posled­ní schůz­ka s pře­spáním, sraz již v 16:00 hodin! - infor­ma­ce viz obrázek - PÁ 28.6. 2019…

Více

Duben + květen 2019

INFORMAČNÍK - JARO 2019 - PÁ 12.4. - schůz­ka - PÁ 19.4. - schůz­ka není z důvo­du velikonočních prázd­nin - PÁ 26.4. - OHEŇ KE DNI SV. JIŘÍ sraz: v 16:00 u mostu za Hed­vou, GPS souřad­nice 49.9983703N,…

Více

Březen 2019

Březen, za kam­na vlezem a budeme odpočí­vat po zim­ní radovánkách… Pro­to nás teď v dohled­nu nečeká žád­ná velká akce a více se budeme věno­vat skautin­gu na schůzkách. Prosíme, aby světlušky byly na všech­ny schůzky připrave­ny jít ven (oblečení…

Více

MBH 2019

Také letos se všech­ny odd­í­ly mladších členů naše­ho střediska zúčast­ni­ly tradičního zim­ního závo­du hlídek v České Tře­bové. I přes velk­ou zimu (která je také pro Mem­o­riál charak­ter­i­stická) a sněhem ztížený terén se něk­teré naše vys­lané hlíd­ky umísti­ly na…

Více

Zima 2019

Co nás čeká v zimě? PÁ 18.1. 2019 - Schůz­ka PÁ 25.1. 2019 - Schůz­ka PÁ 1.2. 2019 - Schůz­ka není z důvo­du polo­let­ních prázd­nin. PÁ 8.2. 2019 - Schůz­ka není z důvo­du jarních prázd­nin. PÁ 15.2. 2019 - Schůz­ka PÁ 22.2. 2019 -…

Více

Poslední informace v letošním roce

Milí rodiče, ozýváme se Vám naposledy v letošním roce. 🙂 Co nás ještě čeká? VÁNOČNÍ SCHŮZKA 21.12. 2018 sraz: v 16:00 hodin u klubovny roz­chod: v 18:30 hodin u klubovny s sebou: věci na schůzku, jeden zabalený vlas­toručně vyrobený dárek, dobrůtky…

Více

Informačník - podzim 2018 II.

PÁ 9.11.         SCHŮZKA SO 10.11.       TVRZ ORENOV - dobro­družná hra pořá­daná skau­ty v Letohradě pro pře­dem přih­lášené světlušky - sraz: v 7:50 na nádraží v Choc­ni - návrat: v 15:45 na nádraží v Choc­ni - s sebou: větší svačinu…

Více

Výprava Žumberk

V pátek 12.10. 2018 jsme se světluška­mi vyrazili na první letošní výpravu. Sluníčko nám svíti­lo už ces­tou na nádraží, kde jsme se sešli před půl čtvr­tou hodi­nou. Nas­edli jsme do osobáčku a už jsme uháněli směrem na…

Více

Info - výprava na Alokayu

Vík­endová výpra­va světlušek skaut­ská zák­lad­na Žum­berk 12.-14.10. 2018 Sraz: v pátek 12.10. v 15:25 na nádraží v Choc­ni Návrat: v neděli 14.10. v 13:20 na nádraží v Choc­ni S sebou: deník, tuž­ka, KPZ, uzlo­vač­ka, spacák, kari­mat­ka, hygiena, teplé oblečení na spaní, teplé…

Více