Skautské odpoledne

V pátek 13. 9. 2019 proběh­lo na Ostro­vě Skaut­ské odpoledne a Afrikafest, což jsou tradiční akce naše­ho skaut­ské střediska. Děti měly možnost si odpoledne vyzk­oušet zají­mavé aktiv­i­ty - lana, zdravově­du, rozdělávání ohně, … a večer byl doprovázen svižný­mi…

Více

Skautské odpoledne a Afrikafest

Chtěli bychom Vás a Vaše ratolesti poz­vat na Skaut­ské odpoledne, které pro Vás připravu­je naše skaut­ské středisko na 13. září od 15 do 17 hodin. Akce má za cíl hravou for­mou dětem při­blížit náš skaut­ský živ­ot. Umí vaše…

Více

Tábor Proseč 2019

Pokusili jsme se zachytit nejdůležitější momen­ty táb­o­ra, které si můžete, spolu s Vaši­mi dět­mi, prohléd­nout v násle­du­jících foto­ga­ler­iích. 🙂 Fotografie od Hom­i­na odkaz zde. Fotografie od Voj­ty odkaz zde.  Maj­da také natoči­la a ses­tříha­la krás­né video.

Více

První schůzka a Informačník na září + říjen

Milí rodiče, chceme Vás i Vaše děti opět přiví­tat v novém skaut­ském roce. Prostřed­nictvím naše­ho Infor­mačníku Vás budeme infor­mo­vat o schůzkách a akcích, které pod­nikneme; vše bude také vždy zveře­jněno na našem webu. Pro zopakování jsou zde zák­lad­ní…

Více

Červen + poslední schůzka

Schůzky v červnu budou probíhat v těch­to ter­mínech: - PÁ 7.6. 2019 - schůz­ka - PÁ 14.6. 2019 - schůz­ka - PÁ 21.6. 2019 - posled­ní schůz­ka s pře­spáním, sraz již v 16:00 hodin! - infor­ma­ce viz obrázek - PÁ 28.6. 2019…

Více

Duben + květen 2019

INFORMAČNÍK - JARO 2019 - PÁ 12.4. - schůz­ka - PÁ 19.4. - schůz­ka není z důvo­du velikonočních prázd­nin - PÁ 26.4. - OHEŇ KE DNI SV. JIŘÍ sraz: v 16:00 u mostu za Hed­vou, GPS souřad­nice 49.9983703N,…

Více

Březen 2019

Březen, za kam­na vlezem a budeme odpočí­vat po zim­ní radovánkách… Pro­to nás teď v dohled­nu nečeká žád­ná velká akce a více se budeme věno­vat skautin­gu na schůzkách. Prosíme, aby světlušky byly na všech­ny schůzky připrave­ny jít ven (oblečení…

Více

MBH 2019

Také letos se všech­ny odd­í­ly mladších členů naše­ho střediska zúčast­ni­ly tradičního zim­ního závo­du hlídek v České Tře­bové. I přes velk­ou zimu (která je také pro Mem­o­riál charak­ter­i­stická) a sněhem ztížený terén se něk­teré naše vys­lané hlíd­ky umísti­ly na…

Více

Zima 2019

Co nás čeká v zimě? PÁ 18.1. 2019 - Schůz­ka PÁ 25.1. 2019 - Schůz­ka PÁ 1.2. 2019 - Schůz­ka není z důvo­du polo­let­ních prázd­nin. PÁ 8.2. 2019 - Schůz­ka není z důvo­du jarních prázd­nin. PÁ 15.2. 2019 - Schůz­ka PÁ 22.2. 2019 -…

Více