Informačník

Informačník: leden + únor 2020

- PÁ 17. 1. 2020 - schůz­ka - PÁ 24. 1. 2020 - schůz­ka - PÁ 31. 1. 2020 - Polo­let­ní prázd­niny - schůz­ka neb­ude! - PÁ 7. 2. 2020 - schůz­ka - PÁ 14. 2. 2020 - Jarní prázd­niny - schůz­ka neb­ude! -…

Více

Registrace 2020

Dopis od vůd­ce střediska Vážení rodiče! Dovolte mi, abych vám poděko­val za důvěru, kter­ou do nás vkládáte, a chci vyjádřit potěšení nad tím, že jste vaše dítě přih­lásili do skaut­ské orga­ni­zace. Skaut­ské středisko v Choc­ni se téměř 30…

Více

INFO - výprava

Zveme všech­ny světlušky na letošní před­vánoční výpravu. Těšíme se, že Vás pojede co nejvíce. Čeká nás pron­a­jatá klubov­na chrudim­ských skautů, Muzeum loutek, kde si vyzk­oušíme, jak se hra­je stínové divad­lo, a možná, pokud sluníčko zasvítí,…

Více

Informačník listopad + prosinec 2019

Akce, které nás v období listopadu a pros­ince čeka­jí: PÁ 1. 11. 2019 - schůz­ka PÁ 8. 11. 2019 - schůz­ka VÍKEND 8. 11. - 10. 11. 2019 - VÝSTAVA KE 100 LETŮM SKAUTINGU V CHOCNI + Úniková hra (reg­is­trace pro zájem­ce na http://skautkychocen.skauting.cz/unikova-hra/)…

Více

OSLAVY 100 LET SKAUTINGU V CHOCNI

Milí rodiče a přízniv­ci skautin­gu v Choc­ni, rádi bychom Vás poz­vali na výs­tavu ke 100 letům skautin­gu v Choc­ni, která proběhne o vík­endu od 8. do 10. 11. 2019. V rám­ci výs­tavy bude možné se v sobo­tu zúčast­nit únikové hry - Unikni z naší…

Více

Skautské odpoledne a Afrikafest

Chtěli bychom Vás a Vaše ratolesti poz­vat na Skaut­ské odpoledne, které pro Vás připravu­je naše skaut­ské středisko na 13. září od 15 do 17 hodin. Akce má za cíl hravou for­mou dětem při­blížit náš skaut­ský živ­ot. Umí vaše…

Více

První schůzka a Informačník na září + říjen

Milí rodiče, chceme Vás i Vaše děti opět přiví­tat v novém skaut­ském roce. Prostřed­nictvím naše­ho Infor­mačníku Vás budeme infor­mo­vat o schůzkách a akcích, které pod­nikneme; vše bude také vždy zveře­jněno na našem webu. Pro zopakování jsou zde zák­lad­ní…

Více

Červen + poslední schůzka

Schůzky v červnu budou probíhat v těch­to ter­mínech: - PÁ 7.6. 2019 - schůz­ka - PÁ 14.6. 2019 - schůz­ka - PÁ 21.6. 2019 - posled­ní schůz­ka s pře­spáním, sraz již v 16:00 hodin! - infor­ma­ce viz obrázek - PÁ 28.6. 2019…

Více

Duben + květen 2019

INFORMAČNÍK - JARO 2019 - PÁ 12.4. - schůz­ka - PÁ 19.4. - schůz­ka není z důvo­du velikonočních prázd­nin - PÁ 26.4. - OHEŇ KE DNI SV. JIŘÍ sraz: v 16:00 u mostu za Hed­vou, GPS souřad­nice 49.9983703N,…

Více