Informačník

Betlémské světlo v Chocni

Svíčky a lucerny s sebou! I letos do Choc­ně dop­uto­va­lo Betlém­ské svět­lo. Vy si ho můžete převzít od choceňských skautů a skautek v pátek 23. pros­ince u vánočního stro­mu na náměstí při zpívání vánočních koled. Těšíme se Vás! Plamínek puto­val z Betlé­ma do…

Více

Registrace 2017

Dopis pro rodiče v pdf zde. Vážení rodiče, dovolte mi, abych vám poděko­val za důvěru, kter­ou do nás vkládáte, a chci vyjádřit potěšení nad tím, že jste vaše dítě přih­lásili do skaut­ské orga­ni­zace. Skaut­ské středisko v Choc­ni se již…

Více

Info - přespání v klubovně

Milí rodiče! V pátek nás čeká pře­spání v klubovně, na které se jistě každá světluš­ka těší. Zaži­jeme napí­navé dobro­družství s Mirkem Dušínem, Jarkem Metelk­ou, Jin­drou Hoje­rem a další­mi, vydáme se po stopách záhady. Sraz: v pátek 25.11. v 16:30 nor­mál­ně na schůzku…

Více

Informačník - listopad + prosinec 2016

Co nás během těch­to dvou měsíců čeká a na co se můžeme těšit?   Akce: 11.11. - SCHŮZKA PRO BYSTRÉ HLAVIČKY 18.11. - SCHŮZKA NENÍ (ředi­tel­ská vol­na ve školách) Mís­to schůzky 18.11. pro zájem­ce nabízíme možnost…

Více

Informačník - říjen 2016

INFORMAČNÍK - říjen 2016 7.10. - SCHŮZKA 14.10. - SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ DO ŠESTEK S sebou: skaut­ský kroj nebo rojové tričko a žlutý šátek, čajovou svíčku 21.10. - SCHŮZKA 28.10. - SCHŮZKA NENÍ (stát­ní svátek) Schůzky se…

Více

Info k výpravě

Všech­ny světlušky jsou zvány na zaha­jo­vací výpravu do skaut­ského srubu na tábořišti v Pros­eči, kde se dozví, jaká nás čeká celoroční hra a jaký příběh nás letos bude provázet, zahra­jí si zají­mavé hry a společně poznáme kus…

Více

Informačník - září 2016

Milí rodiče, již v prvních článcích jsme Vám sdělili plán akcí na září. V tom­to infor­mačníku vše upřes­níme. Nejprve bychom Vám ale rádi nap­sali, co je nového. Možná jste si všim­li, že naše skaut­ská orga­ni­zace, která…

Více

Co nás čeká?

Milí rodiče, po dlouhých a krás­ně prožitých prázd­ninách Vás opět zdravíme prostřed­nictvím infor­mačníku. Přinášíme Vám novinky, které se týka­jí naše­ho záři­jového roz­jez­du se světluška­mi.

Více

Novinky!

Milí rodiče, skaut­ská orga­ni­zace u nás zaha­ju­je nový škol­ní rok využíváním NOVÉHO LOGA, o kterém se můžete dočíst v odkazech pod článkem. Ani my nezůstáváme pozadu a přicházíme s NOVÝM WEBEM pro roj světlušek.  

Více