Naz­dar!
My jsme KOPRETINKY – 2. roj světlušek skaut­ského střediska Ská­ly Choceň. Jsme par­ta kamarádek ve věku od 1. do 4. třídy a společně zažíváme skvělá dobro­družství. Scházíme se každý pátek v naší klubovně, kde se učíme jak ošetřit říznutí nebo jak se vyz­nat v mapě. A kdo u nás umí uvázat lod­ní uzel, ten je oprav­dová hvěz­da! Pokud se o nás chceš dovědět víc, prohléd­ni si ten­to web anebo se při­jď podí­vat pří­mo mezi nás. Scházíme se každý pátek od 16:30 do 18:00 v naší klubovně na adrese Jung­man­no­va 127, Choceň.

Kopretinky kytičky,
jsme šikovné holčičky.
Neskolí nás žád­ný boj,
jsme světlušek druhý roj.
Chceme stále dobré být
a všem lidem posvítit.

This slideshow requires JavaScript.