Kam dál?

Zajímá Vás dění ve skaut­ském světě? Přidáváme pár odkazů na skaut­ské weby, kde můžete najít plno zají­mavých a užitečných infor­ma­cí o skaut­ském dění u nás v České repub­lice i ve světě.

Ofi­ciál­ní skaut­ský web pro veře­jnost: www.skaut.cz
Interní web pro všech­ny skau­ty: krizovatka.skaut.cz

Web naše­ho střediska Ská­ly Choceň: chocen.skauting.cz

Skaut­ský časopis on-line: casopisy.skaut.cz
(na tom­to webu můžete najít elek­tron­ick­ou verzi všech skaut­ských časopisů za posled­ní dobu včet­ně světluškovského Světýl­ka)

Skaut­ský obchod:
www.junshop.cz
www.obchod.skaut.cz

Teep­ek – web pro skau­ty a skautky: www.teepek.cz
Příruč­ka první pomo­ci pro děti on-line: www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka
Hra Buď připraven, která má za úkol připrav­it děti na nečekané situ­ace: www.budpripraven.cz

Zahraniční weby:
www.scout.org
www.wagggs.org/en
2019wsj.org