A je to tady! První schůz­ka je úspěšně za námi a skaut­ský rok je zahá­jený! 🙂

V pátek 9. září jsme se po dlouhém a užitém vol­nu seš­ly se světluška­mi opět před naší klubov­nou. Ces­tou do Pelin nám světlušky poví­daly o zážitcích z prázd­nin. Bylo jich tolik, že jsme si to po ces­tě nes­tači­ly ani všech­no říct.
V Pelinách jsme zaháji­ly schůzku tradičně pokřikem. Přiví­taly jsme také Bětku, Terezku a Zaru - nové světlušky, které se k nám v letošním roce při­da­jí. Zahrá­ly jsme si nějaké hry na zapam­a­tování jmen, soutěži­ly jsme v soubo­ji o sobí šlachu a také jsme se víc poz­naly, když jsme si vyměňo­valy věty o našich zálibách (u něk­terých světlušek si je můžete přečíst již u jejich obrázku v sek­ci Kopretinky).

Na kon­ci schůzky jsme si řek­ly infor­ma­ce k výpravě, které jsou již zveře­jněné na našich stránkách v Infor­mačníku, a už jsme muse­ly pospíchat zpět ke klubovně, pro­tože nám čas schůzky rych­le utekl a maminky na nás již čekaly.
Bylo to moc fajn! 🙂

img_9792_

img_9796_

dsc_0002