Zveme všech­ny světlušky na letošní před­vánoční výpravu. Těšíme se, že Vás pojede co nejvíce. Čeká nás pron­a­jatá klubov­na chrudim­ských skautů, Muzeum loutek, kde si vyzk­oušíme, jak se hra­je stínové divad­lo, a možná, pokud sluníčko zasvítí, se podíváme i na Kočičí hrádek. Tak co vy na to? Kdo pojede? 🙂

- sraz: v pátek 29. 11. v 16:15 v hale na nádraží v Choc­ni

návrat: v neděli 1. 12. vlakem v 11:19 na nádraží v Choc­ni

s sebou: teplé oblečení dle počasí na celý vík­endpevné boty, světluškovský šátek na krk, pláštěnku, spacák, kari­matku, věci na schůzku, přezůvky, kartáček na zuby + pas­tu, pyžamo, plátěný batůžek/tašku přes rameno na sobot­ní procházku po městě a možná i dál, večeři na páteční večer, pití - láhev o obje­mu min­imál­ně 1 litr, kar­tičku zdravot­ní pojišťovny, 400,- Kč (zahrnu­je uby­tování, vst­up do muzea loutek a pro­gram v muzeu, dopravu a jíd­lo na sobo­tu a neděl­ní sní­dani)
Vše prosíme sbalit světluškám sklad­ně do velkého batohu/krosny na záda, aby se to dobře nes­lo a hezky srov­na­lo do úložných pros­torů po ces­tě vlakem.

Prosíme, abyste nám před­běžně světlušky na výpravu přih­lásili do pátku 22. 11. 2019 (emailem, sms, osob­ně), aby­chom z prak­tick­ého hlediska věděli, s koli­ka účast­nice­mi můžeme počí­tat. Děku­jeme.