Milí rodiče a přízniv­ci skautin­gu v Choc­ni,

rádi bychom Vás poz­vali na výs­tavu ke 100 letům skautin­gu v Choc­ni, která proběhne o vík­endu od 8. do 10. 11. 2019. V rám­ci výs­tavy bude možné se v sobo­tu zúčast­nit únikové hry - Unikni z naší klubovny, kter­ou pořá­da­jí skautky. Více infor­ma­cí o únikové hře a přih­lašo­vací for­mulář najdete na jejich webu http://skautkychocen.skauting.cz/unikova-hra/.