Milí rodiče,

máte před sebou další Infor­mačník světlušek, ten­tokrát s rozpisem akcí na duben.

Rádi bychom Vám ještě nabídli ohléd­nutí za proběhlou výpravou do Olo­mouce, které najdete na našem webu v Kro­n­ice i s odkazem na foto­ga­lerii. Také bychom Vás všech­ny chtěli poprosit o vyplnění dotazníku o let­ním táboře, který jsme Vám posílali v emailu. Najdete ho zde. Děku­jeme Vám!

Akce:
PÁ 6.4. 2018 – SCHŮZKA

PÁ 13.4. 2018 – SCHŮZKA
Během schůzky se zúčast­níme akce Ukliďme Choceň, která je pořádá­na ke Dni země.
S sebou: rukav­ice, pytel na odpad­ky

PÁ 20.4. 2018 – PRODLOUŽENÁ SCHŮZKA VENKU
Sraz: v 16:30 u klubovny
Návrat: v 18:30 ke klubovně
S sebou: věci na schůzku, sportovní oblečení, pití

PÁ 27.4. 2018 – SCHŮZKA

SO 28.4. 2018 – OHEŇ SV. JIŘÍ V BRANDÝSE NAD ORLICÍ
Letos oslavíme svátek sv. Jiří, patrona skautů, netradičně společným setkáním se skau­ty z Brandýsa nad Orlicí. U té příleži­tosti vyzk­oušíme, jestli nám po zimě jezdí kola. 🙂
Sraz: ve 13:10 u klubovny (v Choc­ni)
Návrat: v 17:45 ke klubovně
S sebou: kolo, hel­mu, svět­lo a odrazky, pití, buřt na opečení a chléb (nebo jinou svačinu), pláštěnku, sportovní oblečení, kroj a šátek

PÁ 4.5. 2018 – SCHŮZKA

PÁ 11.5. 2018 – SCHŮZKA

30.6. – 14.7. 2018 LETNÍ TÁBOR