Jako každý rok, i letos Vám skau­ti a skautky při­ne­sou Betlém­ské svět­lo. Budeme ho rozdá­vat během vánočního zpívání na náměstí 23.12. 2017.

Více infor­ma­cí o Betlém­ském svě­tle, jeho putování a předávání, najdete na http://www.betlemskesvetlo.cz/.