PODZIMNÍ PLÁN

27.10. 2017    Podz­im­ní prázd­niny - schůz­ka neb­ude

3.11. 2017      SCHŮZKA

10.11. 2017    PŘESPÁNÍ V KLUBOVNĚ S ORFEEM

  • sraz: v pátek 10.11. v 16:30 hodin v klubovně jako na schůzku
  • roz­chod: v sobo­tu 11.11. v 10:00 hodin u klubovny
  • s sebou: věci na schůzku, oblečení na ven, spacák, pyžamo, hygien­ické potře­by,  baterku, večeři na páteční večer a sní­dani na sobot­ní ráno (čaj uvaříme)

17.11. 2017    Stát­ní svátek - schůz­ka neb­ude

24.11. 2017    SCHŮZKA

1.12. 2017      MIKULÁŠSKÁ HRA PO MĚSTĚ

  • sraz: v 16:30 hodin v klubovně jako na schůzku
  • roz­chod: v 18:30 hodin u klubovny (prod­loužená schůz­ka!)
  • s sebou: věci na schůzku, teplé oblečení na ven, baterku

8.12. 2017      SCHŮZKA

15.12. 2017    VÁNOČNÍ DÍLNA (v čase kla­sické schůzky)

22.12. 2017    VÁNOČNÍ SCHŮZKA

  • sraz: v 16:30 hodin v klubovně jako na schůzku
  • roz­chod: v 18:30 hodin u klubovny (prod­loužená schůz­ka!)
  • s sebou: věci na schůzku, jeden vlas­toručně! vyrobený a zabalený orig­inál­ní dáreček, pár kousků cukroví na ochut­nání (stačí oprav­du trošku 🙂

5.1. 2018        První schůz­ka po prázd­ninách

Schůzky probíha­jí každý pátek od 16:30 do 18:00 hodin v naší klubovně.

Na závěr bychom Vás ještě chtěli infor­mo­vat o pláno­vaném let­ním táboře, na který tradičně jezdíme prvních čtrnáct dní let­ních prázd­nin. Prosíme, abyste s tím­to ter­mínem již před­běžně počí­tali při plánování dov­olených na příští léto. Děku­jeme! 🙂