Během slavení Dne zamyšlení se jed­na aktivi­ta týkala našich semínek, tedy fazolí. Světlušky měly za úkol podle šifry najít každá svo­ji fazoli a společně jsme je potom daly naklíčit, aby­chom si ověři­ly, že celá naše teorie o růs­tu je správná. (Viz schůz­ka ke Dni zamyšlení zde.)

Po naklíčení (1 týden) jsme společně fazolky zasadi­ly. Prá­ci jsme si spravedlivě rozdělily. Něk­do sázel, něk­do zalé­val, něk­do donesl vodu, něk­do udusal hlínu. Zakoření fazolky? Povede se jim vyrůst?

 
     

Po čtvrnác­ti dnech jsme se nes­tači­ly div­it, jak naše ros­tlinky pěkně ros­tou.

Dnes na schůzce (17.3.) po dalších čtvrnác­ti dnech obdi­vu­jeme fazole, jak nám krás­ně taha­jí šla­houny naho­ru. Co s nimi uděláme? Přemýšlíme nad nějak­ou velikonoční výz­dobou. 🙂