Venku už pěkně mrzne, maminky pečou cukroví a tatínkové obstará­va­jí vánoční stromečky, v obchodech vyhrá­va­jí koledy. Přichází k nám opět ten krás­ný a kouzel­ný vánoční čas.

Se světluška­mi jsme se seš­ly v pátek 16.12., aby­chom spolu strávi­ly posled­ní schůzku v tom­to kalendářním roce. Začaly jsme tradičně kopretinkovským pokřikem a hned po něm jsme si vysvětlily, jak to letos uděláme s dárky, které si světlušky navzá­jem doma vyro­bi­ly. Dohod­ly jsme se na tom, že si jed­na po druhé vylo­su­jeme, kdo bude komu dělat Ježíš­ka. Světlušky si nalepi­ly na dárečky jmen­ovky a hned je položi­ly pod náš klubovní stromeček.

Potom jsme se daly do balení pytlíčků. Světlušky už min­u­lou schůzku naz­do­bi­ly perníčky, které si teď krás­ně naaranžo­valy do celofánového pytlíčku s jedlovou větvičk­ou a střediskovým pfkem. Vše jsme hezky zavázaly mašličk­ou. To budou doma rodičové koukat, co jsme to vyro­bi­ly! 🙂

Během schůzky jsme uždi­bo­valy cukroví, které nám s sebou připrav­i­ly naše maminky. “No to se jim to poved­lo! Musíme je doma pochválit, ” říkaly světlušky. Také jsme zopako­valy něk­teré tradice, jako napřík­lad vel­mi oblíbený hod bačko­rou, který nám určí, jestli zůs­taneme u světlušek anebo skončíme…třeba pod stolem. Hod­ně jsme se nas­má­ly také u věštění z karet. Něk­do prý bude mít samé jed­ničky, něk­do zase z pekla štěstí, něk­do bude hod­ně ces­to­vat, kdo ví. Kaž­dopád­ně jsme zvě­davé, jak to tedy příští rok bude.

Po zpívání koled již nasta­la ta očeká­vaná chvíle rozdávání dárečků. A to bylo radosti, když každá ze světlušek ten svůj rozbalila. Všech­ny si daly s vyráběním moc záležet.

A schůz­ka už se chýlila ke kon­ci. Nezbý­va­lo, než si popřát krás­né svátky a bohatého Ježíš­ka a poslat si společný poz­drav na rozloučení. Tak šťas­né a veselé…!!!

Fotky z vánoční schůzky najdete ve foto­ga­lerii zde.

dsc_0136-kopie dsc_0181-kopie dsc_0218-kopie