Ve dnech 16. - 18.9. 2016 jsme se světluška­mi objevo­valy krásy Toulov­cov­ých maš­talí a okolí Pros­eče. Doslech­ly jsme se pověst o loupeživém rytíři Vavřin­ci Toulov­ci a také jsme potkaly par­tu pěti dobrých kamarádů, kteří si začali říkat Rych­lé šípy. Zahrá­ly jsme si svíčkový fot­bal a zasoutěži­ly jsme si v běhu na 100 překážkových metrů, který vyhrála Zaj­da. Celou výpravu jsme ukonči­ly soubo­jem v elek­trice a v piškvorkách.

Děku­jeme všem světluškám, které se zúčast­ni­ly!

Více fotografií z výpravy najdete ve foto­ga­lerii zde.

dsc_0247 dsc_0215 dsc_0196 dsc_0143 dsc_0069 dsc_0002

dsc_0375