Informačník - září 2016

Milí rodiče, již v prvních článcích jsme Vám sdělili plán akcí na září. V tom­to infor­mačníku vše upřes­níme. Nejprve bychom Vám ale rádi nap­sali, co je nového. Možná jste si všim­li, že naše skaut­ská orga­ni­zace, která…

Více

Afrikafest 2016

11. ročník Afrikafes­tu, který pod­poru­je sbírku Postavme školu v Africe, již proběhl. Vys­toupi­ly kape­ly Unde­layed, Pro­pa­gan­ja, Fast Food Orches­tra, Fac­to­r­i­al! Orches­tra, za což jim vel­mi děku­jeme. Večer byl oprav­du vydařený. Výtěžek bene­fičního fes­ti­valu 2016 je úžas­ných 29 428 Kč! Máme pro…

Více

Co nás čeká?

Milí rodiče, po dlouhých a krás­ně prožitých prázd­ninách Vás opět zdravíme prostřed­nictvím infor­mačníku. Přinášíme Vám novinky, které se týka­jí naše­ho záři­jového roz­jez­du se světluška­mi.

Více

Tábor Prorubky 2016

Jako každý rok jsme se světluška­mi opět strávi­ly prvních čtrnáct dní na našem tábořišti v Prorubkách se vše­mi ostat­ní­mi skautka­mi a skau­ty z Choc­ně.

Více

Novinky!

Milí rodiče, skaut­ská orga­ni­zace u nás zaha­ju­je nový škol­ní rok využíváním NOVÉHO LOGA, o kterém se můžete dočíst v odkazech pod článkem. Ani my nezůstáváme pozadu a přicházíme s NOVÝM WEBEM pro roj světlušek.  

Více