INFO - výprava

Zveme všech­ny světlušky na letošní před­vánoční výpravu. Těšíme se, že Vás pojede co nejvíce. Čeká nás pron­a­jatá klubov­na chrudim­ských skautů, Muzeum loutek, kde si vyzk­oušíme, jak se hra­je stínové divad­lo, a možná, pokud sluníčko zasvítí,…

Více

Tvrz Orenov

Tak jsme po roce opět vyrazili na Tvrz Oren­ov do Letohradu, ten­tokrát ve složení Super­světlušky - Torná­do, Kristy, Danča, Suši, Johy a Soj­ka a Čokolády - Téra, Kája, Eliš­ka, Jess, Anež­ka V. a Nelča . Naším úkolem bylo…

Více

Informačník listopad + prosinec 2019

Akce, které nás v období listopadu a pros­ince čeka­jí: PÁ 1. 11. 2019 - schůz­ka PÁ 8. 11. 2019 - schůz­ka VÍKEND 8. 11. - 10. 11. 2019 - VÝSTAVA KE 100 LETŮM SKAUTINGU V CHOCNI + Úniková hra (reg­is­trace pro zájem­ce na http://skautkychocen.skauting.cz/unikova-hra/)…

Více

OSLAVY 100 LET SKAUTINGU V CHOCNI

Milí rodiče a přízniv­ci skautin­gu v Choc­ni, rádi bychom Vás poz­vali na výs­tavu ke 100 letům skautin­gu v Choc­ni, která proběhne o vík­endu od 8. do 10. 11. 2019. V rám­ci výs­tavy bude možné se v sobo­tu zúčast­nit únikové hry - Unikni z naší…

Více

Skautské odpoledne

V pátek 13. 9. 2019 proběh­lo na Ostro­vě Skaut­ské odpoledne a Afrikafest, což jsou tradiční akce naše­ho skaut­ské střediska. Děti měly možnost si odpoledne vyzk­oušet zají­mavé aktiv­i­ty - lana, zdravově­du, rozdělávání ohně, … a večer byl doprovázen svižný­mi…

Více

Skautské odpoledne a Afrikafest

Chtěli bychom Vás a Vaše ratolesti poz­vat na Skaut­ské odpoledne, které pro Vás připravu­je naše skaut­ské středisko na 13. září od 15 do 17 hodin. Akce má za cíl hravou for­mou dětem při­blížit náš skaut­ský živ­ot. Umí vaše…

Více

Tábor Proseč 2019

Pokusili jsme se zachytit nejdůležitější momen­ty táb­o­ra, které si můžete, spolu s Vaši­mi dět­mi, prohléd­nout v násle­du­jících foto­ga­ler­iích. 🙂 Fotografie od Hom­i­na odkaz zde. Fotografie od Voj­ty odkaz zde.  Maj­da také natoči­la a ses­tříha­la krás­né video.

Více

První schůzka a Informačník na září + říjen

Milí rodiče, chceme Vás i Vaše děti opět přiví­tat v novém skaut­ském roce. Prostřed­nictvím naše­ho Infor­mačníku Vás budeme infor­mo­vat o schůzkách a akcích, které pod­nikneme; vše bude také vždy zveře­jněno na našem webu. Pro zopakování jsou zde zák­lad­ní…

Více

Červen + poslední schůzka

Schůzky v červnu budou probíhat v těch­to ter­mínech: - PÁ 7.6. 2019 - schůz­ka - PÁ 14.6. 2019 - schůz­ka - PÁ 21.6. 2019 - posled­ní schůz­ka s pře­spáním, sraz již v 16:00 hodin! - infor­ma­ce viz obrázek - PÁ 28.6. 2019…

Více

Duben + květen 2019

INFORMAČNÍK - JARO 2019 - PÁ 12.4. - schůz­ka - PÁ 19.4. - schůz­ka není z důvo­du velikonočních prázd­nin - PÁ 26.4. - OHEŇ KE DNI SV. JIŘÍ sraz: v 16:00 u mostu za Hed­vou, GPS souřad­nice 49.9983703N,…

Více