Tak jsme po roce opět vyrazili na Tvrz Oren­ov do Letohradu, ten­tokrát ve složení Super­světlušky - Torná­do, Kristy, Danča, Suši, Johy a Soj­ka a Čokolády - Téra, Kája, Eliš­ka, Jess, Anež­ka V. a Nelča . Naším úkolem bylo najít kouzel­nou květ­inu potřeb­nou pro zachránění princezny z Oren­o­va. Avšak získání květiny neby­lo tak jednoduché, jak se na první pohled moh­lo zdát. Světlušky muse­ly plnit spous­tu zapekl­itých úkolů, za které dostá­valy dia­man­ty, díky kterým se dostaly do tajem­né kom­naty, kde květi­na ros­t­la. Něk­teré úkoly byly sice složitější, ale Super­světlušky ani Čokolády se nevz­daly a květ­inu získaly. Dokonce se umísti­ly na krás­ném 2. a 4. místě z celkových 17 týmů a přive­z­ly do klubovny novou hru.

Ron­ja Horáková