Akce, které nás v období listopadu a pros­ince čeka­jí:

PÁ 1. 11. 2019 - schůz­ka

PÁ 8. 11. 2019 - schůz­ka

VÍKEND 8. 11. - 10. 11. 2019 - VÝSTAVA KE 100 LETŮM SKAUTINGU V CHOCNI + Úniková hra (reg­is­trace pro zájem­ce na http://skautkychocen.skauting.cz/unikova-hra/)

SO 9. 11. 2019 - TVRZ ORENOV - pouze pro přih­lášené světlušky, infor­ma­ce viz přiložený lístek

PÁ 15. 11. 2019 - Jablíčková schůz­ka - s sebou zástěrky a 1 jablko

PÁ 22. 11. 2019 - schůz­ka

VÍKEND 29. 11. - 1. 12. 2019 - VÝPRAVA SVĚTLUŠEK DO CHRUDIMI
- sraz: v pátek 29. 11. v 16:15 v hale na nádraží v Choc­ni
- návrat: v neděli 1. 12. vlakem v 11:19 na nádraží v Choc­ni
- s sebou: teplé oblečení dle počasí na celý vík­end, pevné boty, světluškovský šátek na krk, pláštěnku, spacák, kari­matku, věci na schůzku, přezůvky, kartáček na zuby + pas­tu, pyžamo, plátěný batůžek/tašku přes rameno na výlet, večeři na páteční večer, pití - láhev o obje­mu min­imál­ně 1 litr, kar­tičku zdravot­ní pojišťovny, 400,- Kč (zahrnu­je uby­tování, vst­up do muzea, dopravu a jíd­lo na sobo­tu a neděl­ní sní­dani) - vše prosíme sbalit světluškám sklad­ně do velkého batohu/krosny na záda, aby se to dobře nes­lo.
Prosíme, abyste nám před­běžně světlušky na výpravu přih­lásili do 22. 11. 2019 (emailem, sms, osob­ně), aby­chom z prak­tick­ého hlediska věděli, s koli­ka účast­nice­mi můžeme počí­tat.

PÁ 6. 12. 2019 - Mikulášská schůz­ka

PÁ 13. 12. 2019 - schůz­ka

PÁ 20. 12. 2019 - Vánoční schůz­ka
- začátek již v 16:00 hodin v klubovně
- konec až v 18:30 hodin v klubovně
- s sebou: jeden hezký vlast­noručně vyrobený a zabalený dárek, do kra­bičky něko­lik kousků od nejlepšího/nejoblíbenějšího druhu cukroví, které doma pečeme (a pomáhám s ním ;-), na sebe skaut­ský kroj (kdo má)

PO 23. 12. 2019 - Rozdávání Betlém­ského svět­la během zpívání pod stromečkem na náměstí

PÁ 10. 1. 2020 - První schůz­ka v novém roce