Milí rodiče,

chceme Vás i Vaše děti opět přiví­tat v novém skaut­ském roce. Prostřed­nictvím naše­ho Infor­mačníku Vás budeme infor­mo­vat o schůzkách a akcích, které pod­nikneme; vše bude také vždy zveře­jněno na našem webu.

Pro zopakování jsou zde zák­lad­ní infor­ma­ce ke schůzkám světlušek:
- Všech­ny „nor­mál­ní“ schůzky budou probíhat tradičně každý pátek od 16:30 do 18:00 hodin, sraz je vždy u skaut­ské klubovny na adrese Jung­man­no­va 127, Choceň.
- Opět budeme psát kro­niku, kter­ou, prosíme, neza­pomíne­jte doma.
- Na schůzky se budeme oblékat spíše do staršího obyče­jného oblečení, můžeme se občas ušpinit.  Dokud bude venku pěkně, budeme chodit ven, pro­to bude dobré nosit obuv na ven.
- Na schůzku je povin­né nosit věci na schůzku: deník (sešit A5 s tvrdý­mi deska­mi), tuž­ka, KPZ, uzlo­vač­ka, světluškovská Lucer­na a Nováček, přezůvky, pití, časopis Světýlko (až vyjde nové podz­im­ní čís­lo).
- Prosíme, dejte nám vědět (stačí email, esemes­ka), pokud by se Vaše světluš­ka pláno­vaně nemohla něk­teré schůzky zúčast­nit - rádi bychom při přípravě pro­gra­mu věděli, s jakým počtem dětí můžeme počí­tat. Děku­jeme!

Akce:

6. 9. 2019 - PRVNÍ SCHŮZKA

13. 9. 2019 - SKAUTSKÉ ODPOLEDNE v rám­ci Afrikafes­tu
Pro děti bude v rám­ci tradičního Afrikafes­tu připravené odpoledne plné zají­mavých aktiv­it. Při­jďte mezi 15. a 17. hodi­nou na Ostrov za kinem Máj v Choc­ni, kde se budeme společně moci potkat.
Všech­ny rodiče také zveme na večerní fes­ti­val kapel Afrikafest, který pořádá naše skaut­ské středisko.
Schůz­ka v klubovně neb­ude.

20. 9. 2019 - SCHŮZKA

27. 9. 2019 - zdravoSCHŮZ­KA

4. 10. 2019 - PASOVÁNÍ DO ŠESTEK (slavnos­t­ní oheň)
-
sraz: v 16:00 hodin u klubovny
- konec: ve 18:30 hodin u klubovny
- s sebou: věci na schůzku, pití, buřt na opečení a chléb, kroj + šátek (kdo nemá, nevadí)

11. 10. 2019 - SCHŮZKA s Ron­jou (s sebou zástěrky)

18. 10. 2019 - SCHŮZKA (Nenechte si ujít zahá­jení celoroční hry!)

25. 10. 2019 - SCHŮZKA

A co bude dál? Zapište si do diářů už teď:

9. 11. 2019 - TVRZ ORENOV (Dobro­družná hra pořá­daná skau­ty z Letohradu, akce na celou sobo­tu.) - Zájem­ci, je nut­né se přih­lásit vedoucí emailem do 4.10.2019!!

 8. 11. - 10. 11. 2019 - VÝSTAVA 100 LET SKAUTINGU V CHOCNI ve skaut­ské klubovně celý vík­end (otevřeno pá 16-19, so 9-17, ne 9-14 hodin), v rám­ci výs­tavy bude v klubovně připrave­na ÚNIKOVÁ HRA celou sobo­tu 9. 11. - rez­er­vace na skautkychocen.skauting.cz

29. 11. - 1. 12. 2019 - VÍKENDOVÁ VÝPRAVA SVĚTLUŠEK (Infor­ma­ce dodáme včas před výpravou, nyní si rez­ervu­jte ter­mín, ať nás jede co nejvíce! 🙂 )