Schůzky v červnu budou probíhat v těch­to ter­mínech:

- PÁ 7.6. 2019 - schůz­ka

- PÁ 14.6. 2019 - schůz­ka

- PÁ 21.6. 2019 - posled­ní schůz­ka s pře­spáním, sraz již v 16:00 hodin! - infor­ma­ce viz obrázek

- PÁ 28.6. 2019 již schůz­ka NEBUDE, začí­na­jí prázd­niny! jupííí!