Březen, za kam­na vlezem a budeme odpočí­vat po zim­ní radovánkách… Pro­to nás teď v dohled­nu nečeká žád­ná velká akce a více se budeme věno­vat skautin­gu na schůzkách. Prosíme, aby světlušky byly na všech­ny schůzky připrave­ny jít ven (oblečení podle počasí, pevné boty), blížícího se hezkého počasí začneme co nev­idět využí­vat! 🙂

Rozpis schůzek na březen 2019

PÁ 1.3. - schůz­ka

PÁ 8.3. - schůz­ka

PÁ 15.3. - schůz­ka

PÁ 22.3. - schůz­ka

PÁ 29.3. - schůz­ka

PÁ 5.4. - akce Ukliďme Choceň (během schůzky se zúčast­níme tradičního uklízení v našem městě, s sebou pra­cov­ní rukav­ice, igeli­tový pytel na odpad­ky, oblečení na ven, pevné boty)

 

▶ Všech­ny schůzky probíha­jí pravidel­ně od 16:30 do 18:00 hodin ve světluškovské klubovně.

▶ Zapiště si do diářů: SKAUTSKÝ TÁBOR se letos uskuteční od sobo­ty 13.7. do sobo­ty 27.7. 2019
na tábořišti na Pánově kop­ci v Pros­eči. Bližší infor­ma­ce průběžně.