Milí rodiče, ozýváme se Vám naposledy v letošním roce. 🙂

Co nás ještě čeká?

VÁNOČNÍ SCHŮZKA 21.12. 2018

  • sraz: v 16:00 hodin u klubovny
  • roz­chod: v 18:30 hodin u klubovny
  • s sebou: věci na schůzku, jeden zabalený vlas­toručně vyrobený dárek, dobrůtky pro zvířát­ka do krmelce (mrkev, jabl­ka, kaš­tany, žalud­ky, kukuřice, tvrdý chle­ba, …), teplé oblečení a dobrou náladu

BETLÉMSKÉ SVĚTÝLKO
Betlém­ské světýlko budeme se skau­ty rozdá­vat 23.12. 2018 v Choc­ni na náměstí během zpívání koled pod vánočním stromkem od 17 hodin. Při­jďte si s vlast­ní lucerničk­ou zapálit ten­to sym­bol klidu a míru, sym­bol vánoc. Více o Betlém­ském světýlku najdete na https://www.betlemskesvetlo.cz/.

REGISTRACE NA ROK 2019
S novým rokem přichází i nová Reg­is­trace na rok 2019. Jde o sečtení všech členů orga­ni­zace Junák a zapla­cení člen­ských příspěvků na nad­cháze­jící rok. V našem pří­pad­ně se jed­ná o 700,- korun. Více infor­ma­cí v samostat­ném příspěvku Reg­is­trace 2019. Poplatek, prosíme, uhraďte do 18.1. 2019 na účet střediska. Děku­jeme, že jste s námi!

PF 2019


Co se dělo?

Během pokročilého podz­imu se naše světlušky zúčast­ni­ly hry Tvrz Oren­ov v Letohradě, kde se umísti­ly na skvělém 1. a 2. místě z celkového poč­tu 13 dívčích hlídek. Moc jim grat­u­lu­jeme a děku­jeme za výbornou reprezentaci naše­ho skaut­ského střediska.

Během schůzky 7. pros­ince jsme se se světluška­mi také zapo­ji­ly do pro­jek­tu Ježíško­va vnouča­ta (pokud neznáte, určitě se podíve­jte na jejich web https://www.jeziskovavnoucata.cz/). Připrav­i­ly jsme přáníč­ka, která potom pop­utu­jí společně s dárky pro opuštěné senio­ry. Jsme rády, že jsme mohly pomo­ci!