PÁ 9.11.         SCHŮZKA

SO 10.11.       TVRZ ORENOV
- dobro­družná hra pořá­daná skau­ty v Letohradě pro pře­dem přih­lášené světlušky
- sraz: v 7:50 na nádraží v Choc­ni
- návrat: v 15:45 na nádraží v Choc­ni
- s sebou: větší svačinu a dostatek pití (na místě bude jen drob­né občer­stvení), přezůvky
(bez černé podrážky!), skaut­ský kroj + šátek (kdo má), deník, tuž­ka, KPZ, kar­tič­ka zdravot­ní
pojišťovny, 75,- Kč  (vlak + star­tovné)
- kon­takt během akce: Ron­ja Horáková, mob. 777 014 635

PÁ 16.11.       SCHŮZKA

PÁ-SO 23. - 24. 11.   PŘESPÁNÍ NA ALOKAYSKÉ AKADEMII
- sraz: v pátek 16:30 v klubovně (nor­mál­ně na schůzku)
- roz­chod: v sobo­tu v 10:00 u klubovny
- s sebou: věci na schůzku, spacák, kartáček na zuby + pas­tu, pyžamo, vlast­ní večeři na pátek a sní­dani na sobo­tu ráno, 1 kus libo­vol­né zeleniny a 1 kus libo­vol­ného ovoce na salá­ty (budeme se světluška­mi připravo­vat), výstiž­nou rekviz­itu ke své­mu superhrdi­novi (vyrobenou/koupenou, to je jed­no, stačí jed­na charak­ter­i­stická a kreativní věc!)

PÁ 30.11.       SCHŮZKA

PÁ 7.12.         SCHŮZKA

PÁ 14.12.       SCHŮZKA

PÁ 21.12.       VÁNOČNÍ SCHŮZKA (prod­loužená!)
- sraz: v 16:00 v klubovně
- roz­chod: v 18:30 u klubovny
- s sebou: jeden vlas­toručně vyrobený a zabalený dárek beze jmé­na, dobrůtky pro zvířát­ka do krmelce (kaš­tany, žaludy, ořechy, mrkev, jablko, atd…), teplé oblečení na ven

NE 23.12.       ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTÝLKA v Choc­ni na náměstí od 17 hodin

PÁ 4.1. 2019  První schůz­ka v novém roce

Pozor novin­ka! 13. - 27.7. 2019 - SKAUTSKÝ LETNÍ TÁBOR, tábořiště na Pánově kop­ci u Pros­eče
(zapište si do kalendáře! 🙂 )