Vík­endová výpra­va světlušek
skaut­ská zák­lad­na Žum­berk
12.-14.10. 2018

Sraz: v pátek 12.10. v 15:25 na nádraží v Choc­ni
Návrat: v neděli 14.10. v 13:20 na nádraží v Choc­ni

S sebou: deník, tuž­ka, KPZ, uzlo­vač­ka, spacák, kari­mat­ka, hygiena, teplé oblečení na spaní, teplé oblečení na ven + čepice, pláštěn­ka, pevné boty, vlast­ní večeře na pátek, láhev min. 1 l s pitím, ešus (nebo plas­tová miska na jíd­lo), lžíce, kar­tič­ka zdravot­ní pojišťovny.
Prosíme, vše se světluška­mi sbalte do velkého bato­hu, aby se jim to dobře nes­lo na zádech, půjdeme kus pěšky.

Cena: 280,- (Zahrnu­je ces­tovné, uby­tování na skaut­ské zák­lad­ně a jíd­lo na sobo­tu a neděli dopoledne. Prosíme, dejte to světluškám s sebou, vybereme si to až ve vlaku).

Pokud by bylo nějaké zpoždění vlaků během ces­ty zpět, pošleme Vám SMS.
Kon­tak­t­ní tele­fon během výpravy: Marké­ta Málková - 775 651 659