Srdečně Vás zveme v pátek 7. září od 15 hodin do zámeck­ého parku v Choc­ni na Africké odpoledne. Připravu­jeme pohy­bové i výt­varné aktiv­i­ty pro děti a občer­stvení. Ve večerních hod­inách se uskuteční 13. ročník bene­fičního fes­ti­valu Afrikafest, který pod­poru­je sbírku „Postavme školu v Africe“.
Při­jďte se bav­it a pod­pořit sbírku Postavme školu v Africe.

18.30 – 19.30 – VOKNO / rock / Choceň
20.00 – 21.30 – minus123minut / world groove music / Pra­ha
22.00 – 23.30 – TIMUDEJ / timu­dance / Čer­nošice