V min­ulém měsí­ci proběh­lo míst­ní kolo Závo­du vlčat a světlušek, jak se světluškám daři­lo můžete vidět na fotkách zde. 🙂