Milí rodiče,

zdravíme Vás prostřed­nictvím dalšího Infor­mačníku a přik­ládáme rozpis akcí, které nás se světluška­mi čeka­jí v nejbližší době. Také bychom rádi pograt­ulo­vali našim světluškám za krás­né 5. mís­to získané na Mem­o­riálu Břéti Ham­pla! Jste skvělé! 🙂

Akce na březen:

- 2. 3. PÁ - schůz­ka

- 9. 3. PÁ - schůz­ka

- 16. 3. PÁ - schůz­ka neb­ude z důvo­du Jarních prázd­nin

- 23. 3. - 25. 3. VÍKEND - Zlatá výpra­va za králem Midasem do Olo­mouce (infor­ma­ce upřes­níme před výpravou)

- 30. 3. PÁ - schůz­ka neb­ude z důvo­du Velikonočních prázd­nin

6. 4. PÁ - schůz­ka


INFORMACE KE ZLATÉ VÝPRAVĚ  (23. - 25. 3. 2018)

sraz: v pátek 23. 3. v 16:10 ve vestibu­lu vlakového nádraží v Choc­ni
(odjíždíme vlakem v 16:25 do Olo­mouce)

roz­chod: v neděli 25. 3. při­b­ližně v 15:40 opět ve vestibu­lu nádraží v Choc­ni
(pří­jezd vlakem v 15:37)

s sebou: pevné boty, sportovní oblečení dle počasí, věci na spaní, spacák, kari­matku, hygien­ické potře­by, přezůvky, věci na schůzku, baterku, kar­tičku zdravot­ní pojišťovny, pláštěnku, láhev na pití, večeři na pátek, skaut­ský šátek, podep­saný souh­las rodičů s účastí

cena: 500 Kč (zahrnu­je uby­tování ve skaut­ské klubovně v Olo­mouci, jíd­lo na celou sobo­tu a neděli, vstup­né a dopravu)

Světlušky se speciál­ní dietou prosíme, aby si vzaly vlast­ní peči­vo v takovém množství, aby jim stači­lo na sní­dani a večeři.

Rodiče, jejichž světlušky se chtějí výpravy zúčast­nit, prosíme o potvrzení účasti nejpozději do pátku 16. 3. 2018 do večera
e-mailem.

Všech­ny světlušky musí mít na výpravu vyplněný kon­trol­ní ústřižek se souh­lasem rodičů s účastí na výpravě. Také prosíme, aby měly světlušky zabaleno do kros­ny nebo většího bato­hu, aby se jim všech­ny věci pohodl­ně nes­ly. Děku­jeme a moc se na všech­ny těšíme!

Vedoucí výpravy: Ron­ja Horáková – Rol­nič­ka (777 014 635)