Slyšeli jste už o skaut­ských vykra­jovátkách? Ne? Tak teď před váno­ci je ta pravá chvíle si o nich přečíst a tře­ba si nějaké zak­oupit. 🙂Sym­bol­em skautů je lilie. Podle ní nás můžete poz­nat. Skaut­ské vykra­jovátko je tedy orig­inál­ní svým lil­iovým tvarem a navíc i jedineč­nou skaut­sk­ou výrobou na 3D tiskárně vod­ních skautů z Hodoní­na. Vykra­jovátko by ale nevzniklo, kdy­by skaut Voj­ta Šaloun z choceňského střediska Ská­ly (ano, od nás 🙂 ) nevytvořil nejprve 3D návrh na počí­tači.

Vykra­jovátko se prodává ve dvou velikostech již druhým rokem a letos k lilii přiby­ly ještě tvary tee-pee a pod­sadového stanu. Podrob­nos­ti o tom­to nápadu najdete v článku na skaut­ské Křižo­vatce zde nebo ve videu o tvůr­cích vykra­jovát­ka zde.

Samot­ná vykra­jovát­ka potom můžete zak­oupit ve skaut­ském obchodě zde v sek­ci ´Vánoce´.

Uděle­jte si doma se svý­mi malý­mi skautka­mi pří­jem­né pečení perníčků a zkuste to i se skaut­ským vykra­jovátkem. 🙂