Schůz­ka světlušek v pátek 29.9. 2017 neb­ude z důvo­du ředi­tel­ského vol­na ve školách.

Uži­jte si prod­loužený vík­end! 🙂