Kaž­doročně se naše středisko účast­ní sbírky Postavme školu v Africe a v rám­ci ní pořádáme Africké odpoledneAfrikafest. Při­jďte s dět­mi pro­jít si naše africká stanoviště, pozvěte své kamarády a zatrse­jte si na večerním kon­certě. Pod­pořte tak dobrou věc! Děku­jeme Vám!

Loňské Africké odpoledne si můžete připome­nout zde.

Naše videopozván­ka Vás nav­nadí! 🙂