Sraz:    v pátek 31.3.  v 16:00 před klubov­nou
(odjíždíme auto­busem v 16:35 do Lit­o­myšle)

Roz­chod:  v neděli 2.4. oko­lo 11:00 v Choc­ni na auto­busové zastávce u vlakového nádraží
(pří­jezd auto­busem v 10:55 z Lit­o­myšle)

S sebou: dobré boty, sportovní oblečení podle počasí, věci na spaní, spacák, kari­mat­ka, hygien­ické potře­by, přezůvky, plavky, ručník, pří­pad­né jiné plavecké pomůcky, věci na schůzku, bater­ka, kar­tič­ka zdravot­ní pojišťovny, páteční večeře z vlast­ních zásob, vyplněný ústřižek od rodičů - vše zabalené do většího bato­hu nebo kros­ny (kvůli dobré­mu přenášení)!!

Cena: 350 Kč
(Zahrnu­je uby­tování ve skaut­ské klubovně v Lit­o­myšli, jíd­lo na celou sobo­tu a dopoledne v neděli, vstup­né do bazénu a dopravu.)

Světlušky se speciál­ní dietou prosíme, aby si vzaly vlast­ní peči­vo v takovém množství, aby jim stači­lo na sní­dani a večeři.

Rodiče, jejichž světlušky chtějí na výpravu jet, potvrďte nám, prosím, účast nejpozději do pátku 24.3. 2017 do večera emailem, esemesk­ou anebo osob­ně na schůzce 24.3. 2017.

Všech­ny světlušky musí mít na výpravu od rodičů vyplněný kon­trol­ní ústřižek s kon­tak­tem
a souh­lasem s účastí na výpravě. Děku­jeme a na všech­ny se moc těšíme!