Logo2-kopretinky-vetsi-01
INFORMAČNÍK - jaro 2017

SO 11.2. 2017                Mem­o­rál Břéti Ham­pla

(Infor­ma­ce mají přih­lášené světlušky.)

17.2. 2017                Schůz­ka - „Oko, do duše okno“

S sebou: 2 roličky od toalet­ního papíru

24.2. 2017               Schůz­ka - DEN SESTERSTVÍ

S sebou: kroj, světluškovský šátek/rojové tričko

SO 25.2. 2017               SPOLEČNÉ BRUSLENÍ

Sraz: ve 13:55 u zim­ního sta­dionu v Choc­ni
Roz­chod: oko­lo 15:30 u zim­ního sta­dionu v Choc­ni
S sebou: brusle, rukav­ice, sportovní oblečení, 20,- Kč

3.3. 2017                  Schůz­ka

10.3. 2017                JARNÍ PRÁZDNINY - schůz­ka neb­ude

17.3. 2017                Schůz­ka

24.3. 2017                Schůz­ka

PÁ-NE  31.3. - 2.4. 2017          VÝPRAVA ZA RYCHLÝMI ŠÍPY

Společně se skautka­mi se vydáme po dalších stopách Rych­lých šípů.
Infor­ma­ce včas upřes­níme.

7.4. 2017                  Schůz­ka

14.4. 2017               VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY - schůz­ka neb­ude

  • Během jarních měsíců máme napláno­vaný pro­jekt „SMYSLŮ PLNÉ SCHŮZKY“. Na vybraných schůzkách budeme část pro­gra­mu věno­vat našim smys­lům zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu. Světlušky, které potrápí svo­je smys­ly na těch­to schůzkách, budou mít šan­ci získat cen­né body do celoročního bodování.
    První vyzk­oušíme náš zrak na schůzce 17.2. 2017. Tak snad to bude mít smysl!
  • Zapiště si do diářů: SKAUTSKÝ TÁBOR se letos uskuteční od sobo­ty 1.7. 2017 do sobo­ty 15.7. 2017 na našem tábořišti v Prorubkách u Rych­no­va nad Kněž­nou. Bližší infor­ma­ce průběžně.
  • Děku­jeme všem, že jste včas zaplatili reg­is­traci na rok 2017!
  • Schůzky se kon­a­jí tradičně v pátek od 16:30 do 18:00 hodin.