Svíčky a lucerny s sebou! I letos do Choc­ně dop­uto­va­lo Betlém­ské svět­lo. Vy si ho můžete převzít od choceňských skautů a skautek v pátek 23. pros­ince u vánočního stro­mu na náměstí při zpívání vánočních koled.

Těšíme se Vás!

Plamínek puto­val z Betlé­ma do Víd­ně, kde ho rak­ouští skau­ti předali skaut­ským del­e­gacím z celé Evropy. Letos se tak sta­lo v sobo­tu 10. pros­ince v kostele syrské pravoslavné církve Mor Ephrem na náměstí Ste­fan-Fadinger-Platz. Do Choc­ně Betlém­ské svět­lo doje­lo vlakem v sobo­tu 17. pros­ince.

Betlém­ské svět­lo je sym­bol­em míru, přá­tel­ství a klidu a jsem rád, že právě toto posel­ství mohou skautky a skau­ti kaž­doročně o Vánocích přinášet lidem do jejich domovů,“ popisu­je smysl akce Josef Výprachtický, staros­ta Juná­ka – českého skau­ta.

Více o Betlém­ském svě­tle na betlemskesvetlo.cz

skautplakatweb