Milí rodiče!
V pátek nás čeká pře­spání v klubovně, na které se jistě každá světluš­ka těší. Zaži­jeme napí­navé dobro­družství s Mirkem Dušínem, Jarkem Metelk­ou, Jin­drou Hoje­rem a další­mi, vydáme se po stopách záhady.

Sraz: v pátek 25.11. v 16:30 nor­mál­ně na schůzku
Roz­chod: v sobo­tu 26.11. v 10:00 u klubovny

Jako každý správný záhadolog by světlušky měly mít:

- teplé oblečení, baterku, věci na schůzku (deník, KPZ, psací potře­by, Světluškovsk­ou lucer­nu nebo Nováč­ka - knížeč­ka, přezůvky), spacák (matračky pro měkký spánek jsou k dis­pozi­ci), věci na spaní, hygienu a věci na převlečení na druhý den
- večeře a dostatečné množství pití (cca 1 - 1,5 l)
- buchtičku od maminky (na sní­dani)

Pokud bude přát počasí, neb­ude deš­ti­vo, půjdeme na večerní procházku (v pří­padě špat­ného počasí, se všech­ny hry odehra­jí v budově).

Vel­mi se na Vás těšíme, nevyřešená tajem­ství už čeka­jí.