Logo2-kopretinky-vetsi-01

Co nás během těch­to dvou měsíců čeká a na co se můžeme těšit?  

Akce:

 • 11.11. - SCHŮZKA PRO BYSTRÉ HLAVIČKY
 • 18.11. - SCHŮZKA NENÍ (ředi­tel­ská vol­na ve školách)
  Mís­to schůzky 18.11. pro zájem­ce nabízíme možnost jít společně do kina na  film Fan­ta­stická zvířa­ta a kde je najít.

- Sraz: v pátek 18.11. v 16:35 před kinem Máj v Choc­ni
(při­jďte včas kvůli vstu­penkám!)
- Roz­chod: po skončení fil­mu (120 min­ut) -  po 19:00
- S sebou: 130,- na vst­up
Prosíme rodiče, aby nám ještě v týd­nu před filmem potvrdili účast světlušky, která se rozhodne na film při­jít. Děku­jeme.

 • 25.11. - 26.11. - PŘESPÁNÍ V KLUBOVNĚ S RYCHLÝMI ŠÍPY

Budeme pořá­dat pře­spání v klubovně a odhalíme další část příběhu o Rych­lých šípech. Sejdeme se na schůzku a s pro­gramem budeme pokračo­vat do druhého dne, roz­chod bude v sobo­tu 26.11. dopoledne. Více infor­ma­cí dodáme před akcí.

 • 2.12. - MIKULÁŠSKÁ SCHŮZKA
  Světlušky, slaďte svůj oděv na tuto schůzku do anděl­sky bílé, Mikulášsky čer­vené nebo čer­tovsky černé 🙂
 • 9.12. - ČAJOVÁNÍ (schůz­ka)
  Na této schůzce provoníme klubovnu vánočním čajem a dobrůtka­mi, ze kterých vyk­ou­zlíme snad i nějaké cukroví.
  S sebou: sáček svého oblíbeného čaje a zástěrku
 • 16.12. - VÁNOČNÍ SCHŮZKA
  Vánoční schůzk­ou slavnos­t­ně zakončíme schůzky v letošním kalendářním roce.
  Sraz: v 16:30 v klubovně
  Roz­chod: v 18:30 (pozor! schůz­ka bude prod­loužená)
  S sebou: pár kousků cukroví na ochut­nání, jeden vlas­toručně vyrobený a zabalený dárek, vánoční náladu 🙂

Schůzky se kon­a­jí tradičně v pátek od 16:30 do 18:00 hodin.

Tip: Navš­tivte nově přepra­co­v­aný web naše­ho střediska na adrese chocen.skauting.cz