INFORMAČNÍK - říjen 2016

  • 7.10. - SCHŮZKA
  • 14.10. - SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ DO ŠESTEK
    S sebou: skaut­ský kroj nebo rojové tričko a žlutý šátek, čajovou svíčku
  • 21.10. - SCHŮZKA
  • 28.10. - SCHŮZKA NENÍ (stát­ní svátek)

Schůzky se kon­a­jí tradičně v pátek od 16:30 do 18:00 hodin.

Tip:

Milí rodiče,
skau­ti z Choc­ně pro Vás vytvořili mal­ou kni­hovničku podle vzoru minikni­hovniček v jiných městech. Kopretinová kni­hovnič­ka (na počest choceňských světlušek) se řídí hes­lem “Půjč si, vrať, vyměň.” Můžete si zde půjčo­vat knížky podle libosti na zkrá­cení ces­ty vlakem, ve vol­ném čase v parku či jen tak pro potěšení… Po přečtení je do kni­hovničky zase vrátíte a dáte je k dis­pozi­ci dalším čtenářům.

Zároveň bude kni­hovnič­ka sloužit i jako mís­to, kam můžete přinést kni­hy, které již nečtete a doma se Vám na ně ako­rát práší. Dejte jim ještě šan­ci. Tře­ba uděla­jí radost něko­mu jiné­mu.

Kopretinovou kni­hovničku naleznete v Choc­ni na začátku parku před vlakovým nádražím (49°59’41.490“N, 16°13’21.649“E). Všech­ny důležité infor­ma­ce jsou pří­mo u kni­hovničky, také je najdete na našem webu pod záložk­ou Kni­hovnič­ka.

Děku­jeme za přízeň a doufáme, že bude kni­hovnič­ka všem dobře sloužit.

14480578_1254942657870897_2270620171833502824_o