11. ročník Afrikafes­tu, který pod­poru­je sbírku Postavme školu v Africe, již proběhl. Vys­toupi­ly kape­ly Unde­layed, Pro­pa­gan­ja, Fast Food Orches­tra, Fac­to­r­i­al! Orches­tra, za což jim vel­mi děku­jeme. Večer byl oprav­du vydařený. Výtěžek bene­fičního fes­ti­valu 2016 je úžas­ných 29 428 Kč!

Máme pro Vás máme ještě pár vzpomínkových fotografií z letošní akce.

Děku­jeme za přízeň.

  • fotografie z Africk­ého odpoledne (Marké­ta Málková) - foto­ga­lerie
  • fotografie z kon­cer­tu (Ivan Kre­jza) - foto­ga­lerie
  • úvod­ní obrázek a více infor­ma­cí zde

afr01 afr01a afr01b afr01c afr1 afr2 afr3 afr4 afr5